Tietosuojaseloste

Pidämme huolta henkilötiedoistasi.

Innotan käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Innota on suunniteltu yhteensopivaksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa.

1. Rekisterin pitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Kenen henkilötietoja käsittelemme ja miksi

Käsittelemme henkilötietojasi, jos olet Innota-verkkopalvelun käyttäjä. Tarvitsemme henkilötietojasi esimerkiksi ongelmatilanteiden selvittämiseksi ja unohtuneen salasanan vaihtamiseksi.

4. Mitä tietoja keräämme sinulta

Innotan käyttäminen vaatii palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröidyttäessä käyttäjäksi kysymme sinulta seuraavat henkilötiedot:

  • haluttu käyttäjätunnus, ja
  • sähköpostiosoite.

5. Mitä tietoja keräämme palvelun käytöstä

Keräämme joitain tietoja automaattisesti kun käytät Innotaa. Näitä lokitietoja käytetään ongelmatilanteiden tai mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. Lokeissa käyttäjän identifioivat tiedot on pseudonymisoitu, eikä pelkkiä lokitietoja selaamalla pystytä selvittämään ketä henkilöä tiedot koskee.

6. Mitä tietoja keräämme muista tietolähteistä

Emme yhdistä tietojamme ulkopuolisten tietolähteiden kanssa.

7. Kuka tietojasi käsittelee

Käytämme Innota-palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Käytämme palvelun tuottamisessa näiden yritysten tai organisaatioiden palveluita:

  • palvelintila, tietokanta, lokitiedot: Amazon Web Services (AWS GDPR Center), ja
  • tiedottaminen ja sähköpostikampanjat: MailChimp (Privacy Policy).

Millään käyttämistämme palveluista ei ole oikeutta hyödyntää asiakkaidemme henkilötietoja markkinointiin tai osana omaa liiketoimintaansa.

8. Mitä tietoja siirrämme EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa käyttämistämme palveluista sijaitsee Yhdysvalloissa, mutta ne kaikki ovat mukana EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield-ohjelmassa.

9. Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme tietosi niin kauan kunnes poistat käyttäjätilisi Innotasta. Palvelun keräämiä lokitietoja säilytetään kaksi viikkoa.

Kun poistat käyttäjätilisi, lisäämme vanhan, käytöstä poistetun käyttäjätunnuksen erilliseen käytöstä poistettujen käyttäjätunnusten tietokantaan. Tämän avulla estämme sen, että joku muu käyttäjä ottaisi käyttöön saman, aiemmin käytöstä poistetun käyttäjätunnuksen. Käytöstä poistettujen tunnusten tietokannassa ei ole muita henkilötietoja, eikä käyttäjätunnusta pystytä sitä kautta yhdistämään tiettyyn henkilöön.

10. Miten suojaamme rekisterimme

Jokainen käyttäjä voi selata rekisteristä ainoastaan omia tietojaan palveluun kirjautumisen jälkeen. Valituilla Innotan henkilökunnan jäsenillä on mahdollisuus selata ja muokata rekisterissä olevia tietoja. Rekisterin selaaminen Innotan henkilökunnan toimesta edellyttää vahvaa tunnistautumista ja SSL-suojattujen tietoliikenneyhteyksien käyttämistä. Suorat yhteydet tietokantaan on suojattu palomuurien avulla. Lokitietojen selaaminen edellyttää kaksivaiheista autentikoitumista.

11. Mitä oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteriin on sinusta tallennettu. Näet nämä tiedot ja pystyt muuttamaan niitä palveluun kirjautumisen jälkeen.


Päivitetty 24.5.2018